Możliwości korzystania ze strzelnic

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki z dniem 18.05.2020 r., w ograniczonym stopniu została udostępniona możliwość korzystania z obiektów zamkniętych – w tym strzelnic sportowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r.  strzelnica KSS LOK VIS w Gostyniu zostaje otwarta na podanych poniżej warunkach :

 1. Z dniem 23.05.2020 r. uruchomiona zostaje oś 50 m
 2. Z powodu  trwającej modernizacji kulochwytu na osiach 25 m – osie te zostaną uruchomione z dniem 30.05.2020 r.
 3. Treningi odbywać się będą w soboty w godz. 09:00 – 13:00
 4. Trening należy zgłosić telefonicznie pod nr 515 065 152
  Chęć przeprowadzenia treningu należy zgłosić do piątku,do godz. 20:00.
  W przypadku braku chętnych do przeprowadzenia treningu, a co za tym idzie zgłoszenia się do piątku godz. 20:00, strzelnica w sobotę będzie nieczynna.
 5. Na osi strzeleckiej mogą znajdować się dwie osoby
 6. Dla udostępnienia strzelnicy jak największej liczbie chętnych czas treningu określony zostaje na 45 min.
 7. Po 45 min. treningu następuje 15 min. przerwy na dezynfekcję stanowisk i sprzętu
 8. Przy zapisach na treningi obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dot. otwarcia strzelnic ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000878/O/D20200878.pdf