Wznawiamy treningi

Od dnia 15.05.2021 r. wznawiamy treningi na strzelnicy w Gostyniu.
Treningi odbywać się będą w soboty w godz. 09:00 – 13:00.*

*Trening należy zgłosić telefonicznie ( nie sms-owo ) pod nr 515 065
152. Chęć przeprowadzenia treningu należy zgłosić do czwartku, do godz.
20:00.*

*W przypadku braku chętnych do przeprowadzenia treningu, a co za tym
idzie nie zgłoszenia się do czwartku do godz. 20:00 żadnego zawodnika,
strzelnica w sobotę będzie nieczynna.*

*Na osi strzeleckiej może znajdować się jedna osoba.*

*Dla udostępnienia strzelnicy jak największej liczbie chętnych, czas
treningu określony zostaje na 45 min. Po 45 min. treningu następuje 15
min. przerwy na dezynfekcję stanowisk i sprzętu.*

*Przy zapisach na treningi obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia.*

*Do zobaczenia w Gostyniu!*