Zarząd

Skład Zarządu Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju VIS w Gostyniu:

  • Prezes Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Marek Jankowski

  • V-ce Prezes Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Wiesław Chiliński

  • Sekretarz KSS LOK VIS w Gostyniu – Julita Madajka

  • Skarbnik KSS LOK VIS w Gostyniu – Maciej Madajka

  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Adam Karczyński

  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Ireneusz Dechnik

  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Sebastian Wiącek

  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Artur Drews

  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Jan Trzciński