Sekcja strzelecka „Iglica”

REGULAMIN SEKCJI STRZELECKIEJ „IGLICA” KSS „VIS” LOK W GOSTYNIU

  1. Sekcja kolekcjonerska „IGLICA” działa w strukturach klubu KSS „VIS” LOK W Gostyniu zgodnie ze statutem LOK z dnia 3 czerwca 2016r. §19.ust4 oraz §61.
  2. Członkostwo w sekcji jest dobrowolne.
  3. Członkiem sekcji może zostać każdy członek Klubu KSS „VIS” LOK w Gostyniu posiadający uregulowane składki członkowskie oraz ważną licencję strzelecką PZSS.
  4. Za wpisanie na listę członków sekcji nie pobiera się żadnych opłat.
  5. Obszarem działania sekcji jest kolekcjonerstwo broni, historia z nią związana oraz aspekty techniczne .
  6. Zarząd KSS „VIS” wybiera kierownika sekcji, który odpowiadać będzie za całość spraw związanych z jej działalnością.
  7. Wszelkie oficjalne pisma związane z działalnością sekcji oznaczane będą pieczęcią nagłówkową sekcji oraz pieczęcią i podpisem jej kierownika.
  8. Adres e-mail: iglica@vis.org.pl, tel. 602 707 572

Prezes KSS LOK „VIS” w Gostyniu
Marek Jankowski