Zarząd

Skład Zarządu Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju VIS w Gostyniu:

  • Prezes Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Marek Jankowski
  • V-ce Prezes Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Wiesław Chiliński
  • Sekretarz KSS LOK VIS w Gostyniu – Julita Madajka
  • Skarbnik KSS LOK VIS w Gostyniu – Maciej Madajka
  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Adam Karczyński
  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Ireneusz Dechnik
  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Sebastian Wiącek
  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Artur Drews
  • Członek Zarządu KSS LOK VIS w Gostyniu – Krzysztof Głowacz