RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Treść

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelectwa Sportowego LOK VIS w Gostyniu, w imieniu, którego działa Zarząd Klubu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe w Klubie Strzelectwa Sportowego LOK VIS w Gostyniu są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem, na podstawie wyrażonej zgody w celu realizacji zadań statutowych klubu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, przekazane zaufanym podmiotom, którzy w imieniu administratora będą realizowali zadania np. obsługa prawna, obsługa informatyczna. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych i wniesienia skargi. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia. Prawa te można realizować poprzez kontakt z wyznaczoną osobą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zadań statutowych klubu.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Klubu Strzelectwa Sportowego LOK VIS w Gostyniu z siedzibą 63-800 Gostyń ul Wrocławska 45 a.

  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej
    w celu realizacji zadań statutowych klubu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.

  4. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.

  5. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.